Quy trình Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Quy trình Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Số kí hiệu Quy trình CĐ, CLGCNQSDD
Thể loại Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Cơ quan ban hành Bộ/ Ngành Trung ương
Người ký Hướng dẫn thủ tục

Nội dung

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Trách nhiệm cán bộ VPĐKQSD phụ trách địa bàn, thời gian trong ngày.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ UBND xã, thị trấn trình lên từ công dân.
Hồ sơ gồm:
          - Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ (theo mẫu số 02/ĐK-GCN).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp xin cấp đổi).
          - Các giấy tờ liên quan: Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.           - Bản sao Hồ sơ kỹ thuật thửa đất + biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (đo đạc gần nhất) BM.VP.00.02
          - Trích lục bản đồ hoặc trích lục đo vẽ bổ sung BM – VPĐK - 02
          - Biên bản thỏa thuận ngõ đi chung (nếu có) BM.VP.00.04
          - Đơn trình bày mất trang bổ sung trên GCN QSD đất (nếu có)
 BM.VP.00.06
          - Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất (Nếu hồ sơ biến động về diện tích, thay đổi thông tin thửa đất)   BM.VPĐK.00.07
          - Đơn trình bày mất GCN QSD đất (TH mất GCN)  – BM.VP.00.05
          - Bổ sung bản sao các thông tin địa chính hiện lưu tại xã, thị trấn liên quan đến thửa đất (đối với trường hợp biến động diện tích, hình thể thửa đất)
          - Bản sao sổ điạ chính, mục kê, cấp GCN, BĐ 299 của UBND xã, thị trấn nơi có đất (xác nhận của xã)
          - Thông báo niêm yết mất GCN (nếu mất)
          - Phiếu lấy ý kiến khu dân cư ( BM.VPĐK.00.08)
          - Biên bản kết thúc công khai  BM.VPĐK.00.09
          - Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có) Mẫu số 01/LPTB
          - Tờ khai tiền sử dụng đất ( nếu có) Mẫu số 01/TSDĐ
          - Các giấy tờ cần thiết khác theo mẫu
          - Tờ trình của UBND xã về việc cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất (có danh sách đề nghị cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất kèm theo) Mẫu số 05/ĐK
* Số lượng hồ sơ : 01 bộ
* Lệ phí: Theo quy định
* Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp đổi có xác định nghĩa vụ tài chính; cấp đổi có biến động diện tích hoặc tài sản gắn liền với đất) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công dân thực hiện NVTC).
 Không quá 27 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi còn lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+) Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định; cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM.VP.00.01)
+) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định; cán bộ tiếp nhận tiến hành viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả theo mẫu BM.VP.00.01 và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ ( BM.VPĐK.00.11).
Bước 2: Thẩm định hồ sơ :   Trách nhiệm cán bộ địa bàn  VPĐKQSDĐ.
- Cán bộ được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ, tiến hành phân loại, thẩm định, xử lý hồ sơ:
 + TH cấp lại GCN; hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; cấp đổi có biến động diện tích hoặc tài sản gắn liền với đất: thời gian làm việc 15 ngày
 + TH cấp đổi còn lại: thời gian làm việc 13 ngày
          - Trường hợp cần lấy ý kiến của phòng Công thương hoặc Phòng Nông nghiệp thì Văn phòng Đăng ký lập phiếu lấy ý kiến theo mẫu số 07/ĐK – GCN. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm trả lời trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc.
    - Đối với trường hợp đủ điều kiện cấp GCN, cán bộ thẩm định ghi ý kiến vào Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 02/ĐK-CGN), lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính (đối với xã có bản đồ số) hoặc xác nhận vào trích lục (đối với xã chưa cơ bản đồ số);
+ Nếu người sử dụng đất thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định thì lập Phiếu chuyển thông tin địa chính (mẫu số 02-05/VPĐK), trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất kiểm tra, ký duyệt đơn, trích lục, phiếu chuyển thông tin địa chính.
+ Nếu người sử dụng đất thuộc diện không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định thì chuyển đến bước 4.
Bước 3Xác định/ nộp nghĩa vụ tài chính (nếu có). Trách nhiệm Chi cục thuế, tổ chức công dân.
- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thuế có trách nhiệm:
+ Lập Thông báo nộp tiền sử dụng đất (mẫu số 01/TSDĐ) , thông báo nộp lệ phí trước bạ (mẫu số 01/LPTB) trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt.
+ Chuyển các thông báo nộp tiền cho cán bộ VPĐKQSDĐ để trao cho công dân.
- Thực hiện nghĩa vụ thuế: Công dân thực hiện các khoản NVTC theo thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế và nộp lại chứng từ nộp tiền gốc cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Bước 4: In GCN, danh sách, dự thảo quyết định, ký đơn đăng ký biến động: Trách nhiệm VPĐKQSDĐ, thời gian 5 ngày
Sau khi nhận chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và Phiếu ý kiến của phòng chuyên môn (nếu có), cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất in Giấy chứng nhận, chuyển toàn bộ hồ sơ và GCN cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (kèm theo dự thảo Tờ trình, Quyết định theo mẫu BM.VPĐK.03.05 và BM.VPĐK.03.06), thời gian làm việc không quá 04 ngày)
         Bước 5: Kiểm tra hồ sơ, trình phê duyệt: Trách nhiệm Phòng TN&MT
Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và dự thảo Quyết định do VPĐK chuyển đến,  Phòng TNMT có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCN và dự thảo quyết định, trình UBND huyện ký QĐ cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất.
Nếu hồ sơ GCN không đảm bảo theo quy định thì lập Phiếu trả hồ sơ theo mẫu BM.VPĐK.00.10), trả lại hồ sơ về VPĐK để chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 6: Phê duyệt : Trách nhiệm Lãnh đạo huyện ( 02 ngày)
Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện được uỷ quyền kiểm tra và ký GCNQSD đất và Quyết định cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, chuyển hồ sơ văn phòng ĐKQSD đất.
Trường hợp không đủ điều kiện thì ghi rõ lý do và chuyển trả hồ sơ cho VPĐKQSDĐ hoặc Phòng TNMT để bổ sung hồ sơ.
Bước 7: Chỉnh lý biến động, Trả kết quả. Trách nhiệm Văn phòng ĐK ( 04 ngày)
Văn phòng ĐKQSD đất  nhận kết quả, chỉnh lý biến động, nhân bản, đóng dấu, trả kết quả và làm thủ tục thu phí, trả kết quả cho công dân.
Hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất được tổng hợp lưu tại Văn phòng ĐKQSD đất và các đơn vị liên quan.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:01/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:05/01/2017
TÌM KIẾM NÂNG CAO
Thăm dò ý kiến

Bạn có phải là người làng Quỳnh?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay413
  • Tháng hiện tại9,788
  • Tổng lượt truy cập78,247
GIỜ LÀM VIỆC
Mùa Đông
Buổi sáng 7h30 - 12h
Buổi chiểu 13h30 - 17h
Mùa Hè
Buổi sáng 7h - 11h30
Buổi chiều 13h30-17h
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây