Ai là người phát hiện ra vùng đất làng Quỳnh Đôi?

Ai là người phát hiện ra vùng đất làng Quỳnh Đôi? Vào năm nào? Những người thành lập Làng là ai? Vào năm nào?

Trả lời:
Hồ Kha là người phát hiện ra vùng đất làng Quỳnh Đôi vào năm 1314; Những người thành lập Làng là Hồ Hồng, Nguyễn Thạc, Hoàng Khánh vào năm 1378.
 

Tên làng Quỳnh Đôi chuyển thành xã Quỳnh Đôi vào năm nào?

Tên hành chính làng Quỳnh Đôi chuyển thành xã Quỳnh Đôi vào năm nào?

Trả lời:
Tên hành chính làng Quỳnh Đôi chuyển thành xã Quỳnh Đôi vào năm 1955

Có bao nhiêu tên Làng được đặt từ lúc thành lập Làng đến nay?

Có bao nhiêu tên Làng được đặt từ lúc thành lập Làng đến nay? Hãy kể tên?

Trả lời:
Có 4 tên Làng được đặt từ lúc thành lập Làng đến nay đó là: Thổ Đôi Trang, Quỳnh Đôi thôn (làng gò Ngọc Quỳnh), làng Quỳnh Đôi, xã Quỳnh Đôi.

Ai là người đổi tên Thổ Đôi Trang thành Quỳnh Đôi thôn?

Ai là người đổi tên Thổ Đôi Trang thành Quỳnh Đôi thôn (làng gò Ngọc Quỳnh)? Vào năm nào?

Trả lời:
Hồ Nhân Hy là người đổi tên Thổ Đôi Trang thành Quỳnh Đôi thôn (làng gò Ngọc Quỳnh) vào năm 1528.

Xã Quỳnh Đôi có bao nhiêu di tích Lịch sử - Văn hoá Quốc gia, bao nhiêu di tích cấp tỉnh?

Xã Quỳnh Đôi có bao nhiêu di tích Lịch sử - Văn hoá Quốc gia, bao nhiêu di tích cấp tỉnh? Hãy kể tên.

Trả lời:
Xã Quỳnh Đôi có 8 di tích Lịch sử - Văn hoá Quốc gia, 1 di tích cấp tỉnh. cấp Quốc gia: 1 Đền Thần, 2 Đình Quỳnh Đôi, 3 Họ Hồ, 4 Họ Nguyễn, 5 Họ hoàng, 6 Nhà thờ, khu lăng mộ Hồ Tùng Mậu, 7 Hồ Phi Tích, 8 Mộ và Đền thờ Hồ Sĩ Dương Hồ Sỹ Dương. Cấp tỉnh: 1 Họ Dương.

Ai là người xây dựng Đình làng? Năm nào?

Ai là người xây dựng Đình làng? Năm nào?

Trả lời:
Phạm Đình Toái là người xây dựng Đình làng, năm 1859.

Đình làng được trưng dụng làm nhà Truyền thống năm nào?

Đình làng được trưng dụng làm nhà Truyền thống năm nào? và thôi trưng dụng năm nào?

Trả lời:
Đình làng được trưng dụng làm nhà Truyền thống năm 1977 và thôi trưng dụng tháng 11 năm 2011.

Chợ Nồi cũ được lập từ năm nào? ở xóm nào?

Chợ Nồi cũ được lập từ năm nào? ở xóm nào? và xây lại lần gần đây nhất vào năm nào? Ở thôn nào?

Trả lời:
Chợ Nồi cũ được lập từ năm 1934, ở xóm 8 và xây lại lần gần đây nhất vào năm 2011 ở thôn 2.
 

Tính đến nay xã Quỳnh Đôi Có bao nhiêu Mẹ việt nam Anh hùng?

Tính đến nay xã Quỳnh Đôi Có bao nhiêu Mẹ việt nam Anh hùng?

Trả lời:
Tính đến nay xã Quỳnh Đôi Có 18 Mẹ việt nam Anh hùng.
 

Tính đến nay xã Quỳnh Đôi có bao nhiêu liệt sỹ?

Tính đến nay xã Quỳnh Đôi có bao nhiêu liệt sỹ?

Trả lời:
Tính đến nay xã Quỳnh Đôi Có 226 liệt sỹ.
 

Quỳnh Đôi có bao nhiêu Anh hùng? Hãy kể tên?

Quỳnh Đôi có bao nhiêu Anh hùng? Hãy kể tên?

Trả lời:
Quỳnh Đôi có 2 Anh hùng. Anh hùng LLVT Cù Chính Lan, Anh hùng Lao động Hồ Thị Xinh.
 

Trước đây làng Quỳnh Đôi có những lễ hội gì? Hãy kể tên?

Trước đây làng Quỳnh Đôi có những lễ hội gì? Hãy kể tên?

Trả lời:
Trước đây làng Quỳnh Đôi có lễ hội Kỳ phúc
 

Lễ Hội Kỳ phúc được khôi phục lại năm nào?

Lễ Hội Kỳ phúc được khôi phục lại năm nào?

Trả lời:
Lễ Hội Kỳ phúc được khôi phục lại năm 2012

Ai là người lập khoán làng? Năm nào?

Ai là người lập khoán làng? Năm nào?

Trả lời:
Phan Khuê là người lập khoán làng, năm 1638.
 

Thực hiện Khoán 10 vào năm nào? Giao ruộng đất dài hạn 20 năm vào năm nào?

Thực hiện Khoán 10 vào năm nào? Giao ruộng đất dài hạn 20 năm vào năm nào?

Trả lời:
Thực hiện Khoán 10 vào năm 1988 và giao ruộng đất dài hạn 20 năm vào năm 1993

Ai là người đưa nghề Lụa về làng Quỳnh Đôi? Năm nào?

Ai là người đưa nghề Lụa về làng Quỳnh Đôi? Năm nào?

Trả lời:
Đàm Thị (Quỳnh) (vợ Hồ Phi Tích) là người đưa nghề Lụa về làng Quỳnh Đôi năm 1704.
 

Ai là người đưa nghề Mộc về làng Quỳnh Đôi? Năm nào?

Ai là người đưa nghề Mộc về làng Quỳnh Đôi? Năm nào?

Trả lời:
Trương Thị Thành (vợ Hồ Sĩ Dương) là người đưa nghề Mộc về làng Quỳnh Đôi? Năm 1655.

Cụ Nguyễn Sinh Sắc và các con về thăm làng Quỳnh năm nào?

Cụ Nguyễn Sinh Sắc và các con về thăm làng Quỳnh năm nào? Lưu lại trong thời gian bao lâu ?

Trả lời:
Cụ Nguyễn Sinh Sắc và các con về thăm làng Quỳnh năm 1903 và lưu lại trong thời gian 1 tháng.
 

Hồ Tùng Mậu xuất dương cứu nước vào năm nào? Ông sinh, mất ngày tháng năm nào?

Hồ Tùng Mậu xuất dương cứu nước vào năm nào? Ông sinh, mất ngày tháng năm nào?

Trả lời:
Hồ Tùng Mậu xuất dương cứu nước vào năm 1920 Ông sinh ngày 15-6-1896, mất ngày 23-7-1951.

Thành lập chi bộ Đảng cộng sản ở Quỳnh Đôi vào tháng, năm nào?

Thành lập chi bộ Đảng cộng sản ở Quỳnh Đôi vào tháng, năm nào? Tính đến nay, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi đã tổ chức bao nhiêu kỳ đại hội?

Trả lời:
Thành lập chi bộ Đảng cộng sản ở Quỳnh Đôi vào tháng 3-1930. Tính đến nay Đảng bộ xã Quỳnh Đôi đã tổ chức 29 kỳ đại hội.

Thành lập Uỷ ban giải phóng làng Quỳnh Đôi vào ngày, tháng, năm nào?

Thành lập Uỷ ban giải phóng làng Quỳnh Đôi vào ngày, tháng, năm nào? Quỳnh Đôi khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng vào ngày, tháng, năm nào?

Trả lời:
Thành lập Uỷ ban giải phóng làng Quỳnh Đôi vào ngày 02-8-1945; Quỳnh Đôi khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng vào ngày 15-8-1945.
 

Thành lập Thanh niên cách mạng đồng chí hội Quỳnh Đôi vào năm nào?

Thành lập Thanh niên cách mạng đồng chí hội Quỳnh Đôi vào năm nào?

Trả lời:
Thành lập Thanh niên cách mạng đồng chí hội Quỳnh Đôi vào năm 1927.
 

Mít tinh khởi nghĩa Xô Viết dưới gốc Cây đa Đồng Tương vào tháng, năm nào?

Mít tinh khởi nghĩa Xô Viết dưới gốc Cây đa Đồng Tương vào tháng, năm nào? Biểu tình chống Pháp tại Đồng Tương; Pháp xử bắn các chiến sĩ cách mạng năm nào? Chùa Đồng Tương được xây dựng vào năm nào?

Trả lời:
Mít tinh khởi nghĩa Xô Viết dưới gốc Cây đa Đồng Tương vào tháng 4 năm 1930; Biểu tình chống Pháp tại Đồng Tương Pháp xử bắn các chiến sĩ cách mạng năm 1931; Chùa Đồng Tương được xây dựng vào năm1740

Giặc Pháp đổ bộ tiến vào Bào Hậu, Quỳnh Đôi vào tháng, năm nào?

Giặc Pháp đổ bộ tiến vào Bào Hậu, Quỳnh Đôi vào tháng, năm nào?

Trả lời:
Giặc Pháp đổ bộ tiến vào Bào Hậu, Quỳnh Đôi vào tháng 10-1949

Địch ném bom Quỳnh Đôi, phá chợ Nồi, làm 8 người chết vào tháng, năm nào?

Địch ném bom Quỳnh Đôi, phá chợ Nồi, làm 8 người chết vào tháng, năm nào?

Trả lời:
Địch ném bom Quỳnh Đôi, phá chợ Nồi, làm 8 người chết vào tháng 9-1951.
 

TN Quỳnh Đôi được coi là một trong những lá cờ đầu phong trào TDTT miền Bắc, từ năm nào đến năm nào?

Phong trào bèo hoa dâu; Làm hồ bơi; Thanh niên Quỳnh Đôi được coi là một trong những lá cờ đầu phong trào thể dục thể thao miền Bắc, từ năm nào đến năm nào?

Trả lời:
Phong trào bèo hoa dâu; Làm hồ bơi; Thanh niên Quỳnh Đôi được coi là một trong những lá cờ đầu phong trào thể dục thể thao miền Bắc, từ năm 1972-1978.
 

Thầy giáo dạy học đầu tiên của làng Quỳnh Đôi là ai? Vào năm nào?

Thầy giáo dạy học đầu tiên của làng Quỳnh Đôi là ai? Vào năm nào?

Trả lời:
Thầy giáo dạy học đầu tiên của làng Quỳnh Đôi là Dương Văn Khai, Vào năm 1440.
 

Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi ra đời năm nào? Chủ tịch Hội đầu tiên là ai?

Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi ra đời năm nào? Chủ tịch Hội đầu tiên là ai?

Trả lời:
Hội Khuyến học xã Quỳnh Đôi ra đời năm 1994, Chủ tịch Hội đầu tiên là ông Hồ Sỹ Bình.
 

Trường tiểu học được mở vào năm nào? Trường cấp I, cấp II Quỳnh Đôi thành lập năm nào?

Trường tiểu học (từ lớp 5 đến lớp nhất) được mở vào năm nào? Trường cấp I, cấp II Quỳnh Đôi thành lập năm nào? Đổi tên thành Trường PTCS Hồ Tùng Mậu năm nào?

Trả lời:
Trường tiểu học (từ lớp 5 đến lớp nhất) được mở vào năm 1946; Trường cấp I, cấp II Quỳnh Đôi thành lập năm 1959 - 1960, đổi tên thành Trường PTCS Hồ Tùng Mậu năm 1996.
 

Quỳnh Đôi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào?

Quỳnh Đôi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào?

Trả lời:
Quỳnh Đôi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1996.
 

Quỳnh Đôi được công nhận Làng Văn hóa năm nào?

Quỳnh Đôi được công nhận Làng Văn hóa năm nào?

Trả lời:
Quỳnh Đôi được công nhận Làng Văn hóa năm 1998.

Đội bóng đá Quỳnh Đôi đoạt cúp vô địch tỉnh Nghệ Tĩnh vào các năm nào?

Đội bóng đá Quỳnh Đôi đoạt cúp vô địch tỉnh Nghệ Tĩnh vào các năm nào?

Trả lời:
Đội bóng đá Quỳnh Đôi đoạt cúp vô địch tỉnh Nghệ Tĩnh vào các năm 1981-1983.

Điện lưới được đưa về làng vào tháng, năm nào?

Điện lưới được đưa về làng vào tháng, năm nào?

Trả lời:
Điện lưới được đưa về làng vào tháng 10-1992.
 

Đê Hói Nồi được nâng cấp và xây dựng cống tự động (Hói Nồi) vào năm nào?

Đê Hói Nồi được nâng cấp và xây dựng cống tự động (Hói Nồi) vào năm nào? Xây cống Hói Nồi 3 cửa cấp thoát nước vào năm nào? Và được xây mới lần gần đây nhất vào năm nào?

Trả lời:
Đê Hói Nồi được nâng cấp và xây dựng cống tự động (Hói Nồi) vào năm 1938; Xây cống Hói Nồi 3 cửa cấp thoát nước vào năm 1972, và được xây mới lần gần đây nhất vào năm 2002
 

Ai là người thuê người đào giếng Bà Cả? Năm nào?

Ai là người thuê người đào giếng Bà Cả? Năm nào?

Trả lời:
Hồ Thị Thai thuê người đào giếng Bà Cả, vào năm 1420-1422.
 

Ai là người dựng Nhà Thánh? Năm nào?

Ai là người dựng Nhà Thánh? Năm nào?

Trả lời:
Hồ Nhân Hy là người dựng Nhà Thánh, năm 1531.
 

Cống Đá Quỳnh Đôi được xây dựng vào tháng, năm nào? Đặt ở vị trí nào?

Cống Đá Quỳnh Đôi được xây dựng vào tháng, năm nào? Đặt ở vị trí nào?Ai là người xây dựng? Và được xây dựng lại vào ngày, tháng, năm nào? Ai là người xây dựng?

Trả lời:
Cống Đá Quỳnh Đôi được xây dựng vào tháng 3.1731, Đặt ở vị trí giáp Quỳnh Hậu; do Quận công Hồ Phi Tích xây dựng; và được xây dựng lại vào ngày16.6.2017, con em Quỳnh Đôi làm việc ở huyện khôi phục.

Cầu Bờ Re nằm ở xóm nào?

Cầu Bờ Re nằm ở xóm nào?

Trả lời:
Cầu Bờ Re nằm ở xóm 8.
 

Ai là người dựng chùa Quỳnh Thiên (chùa An Thái)? vào năm nào?

Ai là người dựng chùa Quỳnh Thiên (chùa An Thái)? vào năm nào?

Trả lời:
Hồ Nhân Hy là người dựng chùa Quỳnh Thiên (chùa An Thái), vào năm 1531.
 

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ được xây dựng vào năm nào?

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ được xây dựng vào năm nào?

Trả lời:
Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ được xây dựng vào năm 1997.
 

Nhà bia tưởng niệm Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được xây dựng năm nào?

Nhà bia tưởng niệm Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được xây dựng năm nào? Và được xây dựng lại năm nào?

Trả lời:
Nhà bia tưởng niệm Nữ Sỹ Hồ Xuân Hương được xây dựng năm 1997, và được xây dựng lại năm 2016.
 

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan được xây dựng năm nào?

Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan được xây dựng năm nào? Và được xây dựng lại năm nào?

Trả lời:
Nhà bia tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan được xây dựng năm 1997, và được xây dựng lại năm 2017.
 

Hồ Sen được xây dựng lần đầu tiên năm nào? Và được tu sửa khuôn viên lại lần gần đây nhất năm nào?

Hồ Sen được xây dựng lần đầu tiên năm nào? Và được tu sửa khuôn viên lại lần gần đây nhất năm nào?

Trả lời:
Hồ Sen được xây dựng lần đầu tiên năm 2004, và được tu sửa khuôn viên lại lần gần đây nhất năm 2017.

Nhà máy cấp nước sạch xã Quỳnh Đôi được xây dựng khánh thành vào năm nào?

Nhà máy cấp nước sạch xã Quỳnh Đôi được xây dựng khánh thành vào năm nào?

Trả lời:
: Nhà máy cấp nước sạch xã Quỳnh Đôi được xây dựng khánh thành vào ngày 26/11/2008.
 

Nhà Thư viện - Truyền thống được xây dựng năm nào?

Nhà Thư viện - Truyền thống được xây dựng năm nào?

Trả lời:
Nhà Thư viện - Truyền thống được xây dựng năm 2011.
 

Nhà tang lễ được xây dựng vào năm nào? Ai là chủ đầu tư?

Nhà tang lễ được xây dựng vào năm nào? Ai là chủ đầu tư?

Trả lời:
Nhà tang lễ được xây dựng năm 2012 hoàn thành vào năm 2014, do bà Phan Quỳnh Như tài trợ.
 

Cổng làng Quỳnh Đôi được khởi công vào ngày, tháng, năm nào và khánh thành vào ngày, năm nào?

Cổng làng Quỳnh Đôi được khởi công vào ngày, tháng, năm nào và khánh thành vào ngày, tháng, năm nào? Ai là chủ đầu tư?

Trả lời:
Cổng làng Quỳnh Đôi được khởi công vào ngày 02/3/2015 (12/01/2015 ÂL) và khánh thành vào ngày 19/02/2016 (12/01/2016 ÂL), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến là người đứng ra kêu gọi con em đóng góp xây dựng.
 

Quỳnh Đôi được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm nào?

Quỳnh Đôi được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm nào? và được tỉnh chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn nào?

Trả lời:
Quỳnh Đôi được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2014, và được tỉnh chọn làm điểm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020.
dichvucongqd
Chăm sóc khách hàng điện lực miền bắc
TTGT Việc làm Nghệ An
Trả lời cử chi
Tra cứu tin nhắn Bảo hiểm
Tra cứu Bảo hiểm trực tuyến
Giải quyết khiếu nại tố cáo
Dự báo thời tiết
Ngày này năm xưa
Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về Website?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay316
  • Tháng hiện tại9,788
  • Tổng lượt truy cập78,247
GIỜ LÀM VIỆC
Mùa Đông
Buổi sáng 7h30 - 12h
Buổi chiểu 13h30 - 17h
Mùa Hè
Buổi sáng 7h - 11h30
Buổi chiều 13h30-17h
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây